Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dobra  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Dobra

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dobra.

Mapa Geoportal Dobra
Mapa z granicą gminy Dobra

Dane urzędu

Urząd Gminy Dobraul. Szczecińska 16ADobra, 72-003

Tel: 91 3113048

Fax: 91 4241545

Elektroniczna skrzynka podawcza: /3211012/SkrytkaESP

E-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Dobra: 3211012

Witryna: www.dobraszczecinska.pl

Władze lokalne: Wójt Teresa Derasekretarz@dobraszczecinska.pl

Aktualności z gminy Dobra

Pobierz mapę gminy Dobra

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Dobrej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Dobra to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Dobra na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Dobrej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Dobrej

Gmina Dobra w liczbach

Powierzchnia gminy Dobra*

110 km2

1277 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dobra*

25 061 mieszkańców

247 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dobra*

227 mieszkańców na km2

388 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dobra

Geoportal Dobra prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Dobra, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Dobra.

Dostęp do danych Geoportalu Dobra

Jak powstał Geoportal gminy Dobra?

Geoportal Dobra powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dobra, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Dobra.

Geoportal Dobra umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Dobra oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Dobra, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dobra

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dobra?

Informacje na Geoportalu Dobra

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dobra?

Korzyści z Geoportalu Dobra

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dobra?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dobra.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dobra łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dobrej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dobrej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dobra, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dobra oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dobra. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dobrej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dobrej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dobra. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dobra.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dobrej.

  Geoportal gminy Dobra posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dobra. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dobrej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dobra przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dobrej.

  W Geoportalu Dobra przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dobra. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dobrej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dobra zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dobra, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dobra oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dobra.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dobra. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dobra są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dobra podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dobra.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dobrej. W Geoportalu gminy Dobra udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dobrej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dobra.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dobra. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Dobra.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Dobra, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Dobra. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Dobra.

 • Zabytki w gminie Dobra

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Dobra. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Dobra oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Dobra.

 • Informacje o wyborach w gminie Dobra

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Dobra. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Dobra i wiele istotnych informacji.

Geoportal Dobra dla mieszkańców

Geoportal Dobra jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dobra. Na mapie Dobrej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dobra mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dobra. Korzystając z map Geoportalu gminy Dobra w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dobra są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dobra dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dobra dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu